odkaz na web ČSÚ - logo úřadu

 

Vážení uživatelé,

omluvte prosím dočasnou nedostupnost internetové prezentace ČSÚ, včetně dynamických aplikací (Veřejné databáze, Registru ekonomický subjektů, elektronického pořizování výkazů DANTE WEB a dalších).

Aktuální informace sledujte na účtu ČSÚ na síti X.

_________________________________

Dear users,

we apologise for a temporary unavailability of the web presentation of the CZSO including dynamic applications (the Public database, the Statistical Business Register, electronic capture of statistical reports – DANTE WEB, and other).

For updated information see: X account of the CZSO.